Dacia Veihjelp

Hvis det oppstår en skade på din Dacia så du ikke kan fortsette reisen, ta kontakt med Dacia Veihjelp.

Hvis det oppstår et havari, skade eller feil på din Dacia slik at du ikke kan fortsette reisen, ring vår døgnåpne telefon kostnadsfritt* på:

800 10 061
*Kun gratis fra Norge

Dacia Veihjelp gjelder hvis din Dacia får et havari, skade eller feil slik at den ikke kan kjøres videre. Et havari, skade eller feil som berettiger Dacia Veihjelp er definert som:
 • En plutselig og uforutsigelig stans som skyldes feil i en mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent og fører til at bilen ikke kan kjøres videre og som ikke skyldes manglende vedlikehold. Bilen må ha vært til service i samsvar med angivelsene i Dacias servicehefte.

Garantiens rekkevidde

Hjelp på stedet
Hvis det er praktisk mulig, og reparasjonen vil koste mindre enn tauingen, vil nødvendige reparasjoner bli gjort på stedet.

Tauing
Tauing utføres av sikkerhetsgrunner hvis det ikke er mulig å reparere bilen på stedet i løpet av rimelig tid. Hvis avstanden fra skadestedet og hjem er mindre enn 50 km, blir bilen brakt til ditt lokale Dacia-verksted. Hvis avstanden er over 50 km eller hvis havariet skjer i utlandet, blir bilen tauet til nærmeste Dacia-verksted.


Garantiens gyldighet

1.1 Hvor og når Dacia Veihjelp gjelder
Dacia Veihjelp gjelder kun hvis bilen er kjøpt i Norge.

Dacia Veihjelp gjelder i disse landene:

Andorra – Belgia – Bosnia Herzegovina – Bulgaria – Danmark – Estland – Finland – Frankrike – FYROM (Makedonia) – Italia – Kroatia – Latvia – Liechtenstein – Litauen – Luxembourg – Malta – Monaco – Montenegro – Nederland – Norge – Polen – Portugal – Romania – San Marino – Serbia – Slovakia – Slovenia – Spania – Storbritannia – Sveits – Sverige – Tsjekkia – Tyskland – Ungarn – Østerrike

Du skal melde fra om havariet til Dacia Veihjelp samme dag det skjer. Service som ikke er utført gjennom Dacia Veihjelp blir ikke refundert.
Veihjelptjenesten leveres utelukkende av Dacia Veihjelp.

1.2 Hvor lenge gjelder Dacia Veihjelp?
Dacia Veihjelp gjelder fra registreringsdato og opptil 5 år eller inntil 100 000 km.

1.3 Dacia Veihjelp gjelder ikke for

 • Biler som er innblandet i konkurranser eller trening for konkurranseformål.
 • Uaktsomt lovbrudd ved kjøring av bilen.
 • Krig eller risiko for krig, revolusjon, opprør, streiker, terroristangrep, radioaktivitet, jordskjelv eller andre årsaker som kan anses å være force majeure.
 • Hjelp som er bestilt av bileieren eller en annen, uten kontak med, eller tillatelse fra Dacia Veihjelp på forhånd.
 • Skade på eiendom.
 • Momskostnader som du eller bileieren/utleieren er ansvarlig for, dvs. for nyttekjøretøy.
 • Biler som er avskiltet (og rapportert til bilregisteret).
 • Normale reparasjoner og reservedelskostnader.

Før du ringer Dacia Veihjelp, kontroller at du har følgende opplysninger tilgjengelig:

 • Bilens registreringsnummer og farge, slik at det er lett å kjenne igjen bilen.
 • Hvor bilen befinner seg, så det er lett å finne den.
 • Beskrivelse av problemet, slik at de rette tiltakene kan iverksettes.
 • Eierens navn og adresse, for identifisering.
 • Telefonnummer der du kan nås, så vi kan holde deg underrettet.
 • Hvis mulig, bilens identifikasjonsnummer (VIN-nummer).